aigües obertes barcelona

Politica de privadesa

S’informa que les dades de la persona interessada formen part d’un fitxer titularitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT VELLA (en endavant, AECV):

 

INFORMACIÓ

Responsable dels fitxers

Associació Esportiva Ciutat Vella

CIF G-08941494

C/Flassaders, 23, 08001 de Barcelona, Espanya

Contacte

Per correu electrònic:  administracio@aeciutatvella.cat

Per telèfon: 933.028.77

Origen de les dades

Les dades que coneix AECV de vostè provenen o bé de vostè, perquè així ens les ha facilitat o bé d’una entitat o empresa que, en virtut d’un contracte amb ella, li prestem un o varis serveis derivats dels quals necessitem tenir accés a les seves dades.

Categories de dades

Les dades que AECV pot arribar a conèixer de vostè, segons el cas són (exemples enunciatius però no limitatius):

–      Dades de caràcter identificatiu com el seu nom i cognoms, DNI, correu electrònic, direcció, etc…

–      Dades relatives a característiques i circumstàncies personals com el seu estat civil, la seva data de naixement, el sexe, la seva imatge, la nacionalitat, etc…

–      Dades acadèmiques, professionals i de treball (en cas de personal o candidat a una vacant) com podria ser el seu expedient acadèmic, la seva experiència, el seu CV, el seu lloc de treball, etc…

–      Dades econòmiques com podria ser la seva nòmina (personal) o el seu compte bancari en ares de facturar.

–      Dades sensibles: salud.

Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament són, segons el cas i el tipus d’interessat/a:

–      Gestió i manteniment de la relació contractual que l’uneix amb AECV.

–      Gestió de les inscripcions dels clients i/o abonats.

–      Prestar els serveis contractats, ja sigui per vostè o a través d’un tercer.

–      Millorar els serveis oferts i la seva qualitat.

–      Millorar i mantenir la nostra pàgina web.

–      Enviament d’enquestes de satisfacció.

–      Compliment de les obligaciones tributàries, laborales, comptables, fiscals i les restants legales d’aplicació a l’entitat.

–      Ús de la imatge per a fins publicitaris i comercials (si consent).

–      Gestionar els seus dubtes, sol·licituds i requeriments.

–      Gestionar les seves comunicacions amb nosaltres.

–      Comunicacions comercials i promocionals.

–      Prevenció d’abusos i fraus a través del web.

–      Gestió de les contractacions i vacants de l’associació.

–      Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat/a si així ho sol·licita.

–      Control i seguretat del recinte (càmeres de videovigilància en els nostres locals).

–      Realització d’estadístiques.

En aquells casos on AECV desitgi utilitzar les seves dades per dues o més finalitats, vostè tindrà la possibilitat d’acceptar totes, algunes o una de les mateixes. En cas de no acceptar-les totes, AECV no podrà utilitzar les seves dades per la o les finalitats no acceptades.

Addicionalment, AECV no realitza decisions automatitzades que li afectin jurídicament o de mode significativament similar amb les seves dades. Tanmateix sí es possible que creï perfils segons allò contractat, allò consentit, etc… però que en cap cas comporta la presa de decisions automatitzades.

Base jurídica

La base jurídica del tractament és, segons el cas:

–      La relació contractual que ens uneix,

–      El seu consentiment.

En cas de no donar el seu consentiment per una, vàries o totes les finalitats per les quals se sol·licita el seu consentiment, això no afectarà al eventual contracte existent entre nosaltres.

–      L’interès legítim de AECV tant comercial com per fins de seguretat (càmeres en les instal·lacions). En relació al personal, les càmares també poden utilitzar-se com a eina de control empresarial.

–      Obligacions que són d’aplicació a AECV (en matèria laboral i/o fiscal o tributària).

Vostè és lliure d’atorgar les dades que es demanen en els diferents formularis i/o contractes de l’entitat. Tanmateix, s’informa que en cas de no donar-les, al ser essencials per contactar amb vostè i/o formalitzar un contracte/inscripció amb nosaltres, AECV no podrà utilitzar les seves dades per dites finalitats i, per tant, ni podrà donar resposta a les seves sol·licituds ni/o podrà gestionar la seva inscripció o servei contractat.

Addicionalment, els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari en el web són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a AECV, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

Categories de destinataris/as de les dades

Els únics destinataris de les seves dades seran l’associació, AECV, i els tercers proveïdors amb els que aquesta tingui formalitzat un contracte de serveis (per exemple, gestories, proveïdors dels esdeveniments, etc…) que requereixin conèixer les seves dades. Addicionalment, per imperatiu contractual, AECV té l’obligació de cedir les seves dades a l’Institut Barcelona Esports (i del tractament que faci de les dades AECV no es fa responsable).

Eventualment, també podran tenir accés a les seves dades les autoritats públiques i/o judicials que així ens requereixin en l’exercici de les seves funcions.

Transferència internacional de dades

No preveu realitzar transferències de dades fora de la Unió Europea tret d’aquelles que puntualment vostè accepti.

Tanmateix, en referència al personal de AECV si es preveu realitzar una transferència internacional de dades a l’empresa WhatsApp, Inc. en virtut de la Decisió d’Adequació 2016/1260, de 12 de juliol sempre i quan aquests consentin.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van recollir. En el seu cas, tant de temps com duri la nostra relació contractual i/o el nostre interès comercial legítim, tret que retiri abans el seu consentiment o exerceixi alguns dels drets que li otorga la legislació vigent en aquesta matèria (dret d’oposició al tractament, dret de limitació del tractament o dret de supressió de les dades, entre d’altres), i amb posterioritat, degudament bloquejats,  només per donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.

Drets

–      Vostè té el dret a la informació, accés a les dades, rectificació de les dades, limitació del tractament, oposició, supressió i a la portabilitat de les dades, així com a no ser sotmès a decisions automatitzades sense el seu consentiment.

–      A més a més, vostè té el dret a retirar el seu consentiment quan ho desitgi, sense que això afecti al tractament portar a terme fins aquell moment.

–      Així mateix, es comunica que té el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control autonòmica i/o estatal si AECV no li permet exercitar els seus legítims drets.

Exercici dels drets

Vostè podrà exercir els seus drets o bé per escrit o presencialment en AECV, en les direccions mencionades anteriorment o bé mitjançant correu electrònic: administracio@aeciutatvella.cat. Adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI.

Tanmateix, en la mesura del possible, si us plau, dirigeixi les seves peticions o consultes al correu electrònic, per una resposta més àgil.

Oposició

Vostè té el dret a oposar-se al processament de les dades personals que li concernen en qualsevol moment i per raons que es deriven de la seva situació particular, de conformitat amb l’article 6 paràgraf 1, lletra e) del RGPD (processament de dades d’interès públic) o l’article 6, paràgraf 1, lletra f) del RGPD (processament de dades basats en una ponderació d’interessos). Si s’oposa a aquest processament, les seves dades de caràcter personal es sotmeten a processament únicament si podem acreditar motius que justifiquin el processament i que prevaleixin davant als seus interessos, els seus drets i les seves llibertats, o bé el processament de dades té com a finalitat fer valer, exercir o defensar títols legals.

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris/es sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers. Tampoc es realitzen decisions automatitzades ni s’elaboren perfils amb les seves dades que li produeixin efectes jurídics o similar.

S’informa que aquest lloc web utilitza cookies tant pròpies com de tercers. Si vostè vol més informació, acudeixi a la Política de Cookies.

Quan recollim les seves dades?

Tractem les seves dades sempre que:

  • Visita el nostre web.
  • Interactua o connecta amb nosaltres.
  • Formalitza una inscripció a algunes de les activitats que organitzem.
  • Fa servir algun dels nostres serveis de comunicació electrònica.
  • Ens envia un correu electrònic.
  • Enllaça amb el nostre web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs.

Les dades de caràcter personal que ens facilita s’incorporen als nostres fitxers.

Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de AECV, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades d’acord amb aquest Política de Privacitat.

Dades de terceres persones

Si inclou dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar-los de la nostra política i condicions, de l’ús que en fem i ha de tenir el seu consentiment previ. Vostè es compromet, en el moment d’enviar aquestes dades, a complir amb l’establert en aquest paràgraf.

Veracitat de les dades i ús responsable

Vostè ha de garantir que les dades comunicades a AECV són veraces i es responsabilitza tant de la seva actualització com que aquestes li pertanyen. Per aquest motiu es responsabilitza de que les seves dades siguin certes i de qualitat.

En aquest sentit ens reservem el dret a verificar la informació en qualsevol moment, requerint-li un document oficial o procediment equivalent i desactivant temporalment o cancel·lar el seu compte si trobem alguna irregularitat.

En AECV vetllem per la seguretat i confidencialitat de les seves dades i amb aquest objectiu adoptem les mesures tècniques de seguretat que dificultin la seva pèrdua, mal ús o que siguin accessibles a persones no autoritzades. No obstant no serem responsables de la informació que vostè decideixi compartir amb altres usuaris.

Estem compromesos en actuar amb celeritat i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades es trobés afectada i a informar-li si fos rellevant.

Ús de plug-ins o complements socials

Quan fa servir els nostres serveis pot compartir informació dels serveis de xarxes socials, mitjançant els plug-ins socials implementats. Si escull compartir informació el seu navegador transferirà les següents dades a les xarxes socials:

–     Data i hora de vista

–     Adreça d’Internet o URL per l’adreça que està visitant temporalment

–     La seva adreça IP;

–     El navegador que està fent servir;

–     El sistema operatiu que està fent servir;

–     El seu nom d’usuari i contrasenya, si és un usuari registrat a la xarxa, el seu nom i cognom

–     La informació per a la que ha fet servir el  plug-in específic.

Ha de tenir en compte que nosaltres no tenim cap incidència sobre la informació que la xarxa social recull a través de l’ús de plug-ins.

Polítiques de Privacitat Especials o de tercers

Pot produir-se la recollida i tractament de dades per tercers per la interacció amb la nostra web. Aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i AECV no té res a veure amb elles ni es fa responsable de l’ús que facin aquests de les seves dades.

Mesures de Seguretat

AECV ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la intimitat, privacitat i confidencialitat d’aquestes complint amb els requisits previstos a la legislació vigent, tot fent ús dels mitjans necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades segons les possibilitats de la tecnologia i l’abast del control de AECV.

AECV manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme la legalitat vigent, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

AECV es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

AECV es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris/es, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat de recollida dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

AECV no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, i no poden assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, AECV s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per LLEURESPORT per processar les dades de l’usuari (inclosa al seu personal i/o col·laboradors), estarà sota l’obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, AECV haurà de notificar-ho en cas de vulneració de drets i llibertats, a l’usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna conformi la legalitat vigent.

AECV podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència de Protecció de Dades, així com modificacions internes que afectin a les dades persones i/o als seus tractaments que puguin produir-se

El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la normativa vigent en protecció de dades.