aigües obertes barcelona

Itineraris

Platja de la Barceloneta

Barceloneta/Hotel W/Barceloneta

Platja de Bogatell

Mar Bella/Bogatell/Mar Bella

T1

Platja de la Barceloneta

Característiques de l'itinerari marí:

Com arribar:

T2

Barceloneta/Hotel W/Barceloneta

Característiques de l'itinerari marí:

Com arribar:

T3

Platja de Bogatell

Característiques de l'itinerari marí:

Com arribar:

T4

Mar Bella – Bogatell – Mar Bella

Característiques de l'itinerari marí:

Com arribar: