aigües obertes barcelona

Pautes de seguretat

Aigües obertes barcelona

Et detallem les pautes de seguretat que nosaltres considerem que cal tenir en
compte abans de sortir a nedar