Practica la respiració bilateral

Entrena amb assiduïtat a piscina i practica la respiració bilateral (pels dos costats) per poder respirar al mar pel millor costat.