Estudiar les corrents

Les condicions al mar són diferents. Pren-te el teu temps per estudiar les corrents i les zones més mogudes abans d’entrar.