Boies com a referències

Utilitza les boies com a referències en la teva ruta. També et poden servir per fer intervals a diferents intensitats/tècniques.