4ª Neda el món Sant Silvestre

4ª Neda el món Sant Silvestre
Lloc: Barcelona
Modalitat: Aigües Obertes
Distàncies: 2500m; 1500m
Enllaç: https://www.nedaelmon.com/es/Travessies/Detalls/2508