Turmells

Assegut sobre les cames i amb l’empenya o part frontal del turmell tocant al terra, portarem el pes endarrere per estirar els turmells.