2. Sortida Intervàlica:

Escalfament + anar fins a les boies + 4 sèries de boia a boia (100m aproximats) parant a la boia a recuperar 1 minut + tornar a la platja + estiraments.
Tècnica utilitzada: crol alternant respiració bilateral i frontal + braça estàtica a les recuperacions.
Distància aproximada: 750 metres (exemple a Platja Bogatell)