2. Sortida Intervàlica:

Escalfament + 5 boies a ritme continu sense peus + 4 sèries d’anar i tornar d’una boia a l’altra amb 30” de recuperació entre sèries + 5 boies a ritme continu + estiraments.
Tècnica utilitzada: crol sense peus, crol amb peus ràpids a les sèries, respiració frontal per orientar-se.
Distància aproximada: 2150 metres (exemple des de la platja de Sant Miquel)