Elevacions frontals

Alterna pujar i baixar braços frontalment en els dos sentits.