Activació espatlles

Obre els braços en creu i dibuixa cercles en els dos sentits.